AFF CUP 2016 chính thức diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 17/12 năm