Là một nhóm phát triển game Việt độc lập và khá non trẻ, DragonsFunny