Mang phong cách ACG, kể từ khi mở đăng ký chơi thử Honkai Impact