Khi túi đồ trong Harry Potter: Wizards Unite đầy, phải làm thế nào để tạo thêm không gian tróng giúp lưu, nhặt thêm các vất...