Tựa game chiến thuật trên do người Việt tự phát triển – Hảo Hán Ca- sẽ sớm mở phiên bản Closed Beta vào ngày 05/01/2018...