Tựa game chiến thuật trên do người Việt tự phát triển – Hảo Hán