Tag: GTA

Khi GTA lấy bối cảnh là Việt Nam

Tựa game giải trí được coi là lấy bối ảnh gần với cuộc sống hàng ngày nhất, Grand Theft Auto sử dụng những bối cảnh tại các...