Nhân dịp Vân Mông xuất thế, Tru Tiên 3D Gamota tặng game thủ hàng trăm