Thêm một tựa game hack não cho mấy bạn có thêm sự lựa chọn