Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng mọt game cũng sắp được thưởng thức siêu phẩm kiếm hiệp mới – Thiên Long Kiếm của NPH Gamota...