Bản cập nhật lần này, Crossfire Legends sẽ xuất hiện thêm 2 chế độ chơi