Không một thông tin gì báo trước, ngày 11/01/2017 Gameloft đã ra mắt hậu bản mới