Không một thông tin gì báo trước, ngày 11/01/2017 Gameloft đã ra mắt hậu bản mới nhất của series Gangstar là Gangstar New Orleans. Gangstar New Orleans âm...