Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng game thủ cũng được thưởng thức siêu