Dù không sở hữu đồ họa hình ảnh bắt mắt không nói đến “dở