Chẳng phải nói thêm thì độc giả của Kênh Game Việt cũng thấy được sự ảnh hưởng của đứt cáp quang đối với người dùng...