Tựa game Việt Dr Woo’s Onslaught: Pro gunman khá mới lạ cả về hình ảnh