Những ngày đầu tháng 4, cộng đồng game thủ Dota Truyền Kỳ đang trong