Nếu bạn đã từng chơi Don’t Starve thì chắc chắn bạn sẽ yêu Don’t Starve: Shipwrecked ngay từ cái chạm đầu tiên. Tại sao lại thế,...