Nếu bạn đã từng chơi Don’t Starve thì chắc chắn bạn sẽ yêu Don’t Starve: