Bom tấn Doki Doki Literature Club đã được Việt hóa thành công, game thủ