Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2016, cộng đồng game thủ