Làng game Việt dường như ấm hơn trong những ngày đầu đông với loạt