“Hương mật tựa khói sương” là dự án tiên hiệp chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Điện Tuyến.Đây là một tác phẩm...