Ra mắt cộng đồng game Viet vào ngày đầu tiên của tháng cô hồn,