Game casual là thể loại game phổ thông, dễ chơi, dễ phá đảo. Dưới