Công việc văng phòng với 8h/1 ngày khiến dân công sở mệt mỏi và