Mùa giải CKTG 2017 đã chính thức kết thúc, ngoài việc mong chờ Tiền