Nhất định phải thật nhanh nhạy và khéo léo nếu bạn muốn chinh phục