Được xây dựng dựa trên Chinh Đồ client, tựa game Việt hóa Chinh Đồ 1 Mobile không có khái niệm môn phái mà được chia...