Được xây dựng dựa trên Chinh Đồ client, tựa game Việt hóa Chinh Đồ