Bản gốc của Child of Light là sản phẩm đến từ studio Ubisoft Montréal