Hứa hẹn sẽ tiếp tục khuấy đảo cộng đồng gamer ngay sau cơn bão