Trở về thời kỳ hoàng kim của Call Of Duty với phiên bản WWII,