Bùm Chíu – game nhập vai PK tọa độ, được mong đợi của VTC Mobile đã chính thức tung landing và ấn định 12/04 là ngay...