Bùm Chíu – game nhập vai PK tọa độ, được mong đợi của VTC Mobile