Chính thức chào bán sáng nay 02/06, Bphone lại làm khuấy đảo cộng đồng