Đồ họa khỏi chê, lối chơi nhập vai cực phiêu, bạn đọc cùng Kênh Game