Game thủ thế giới chắc chắn sẽ không phải chờ đợi lâu nữa khi mà