Tựa game giải trí Battle Splash do người Việt xây dựng đã chính thức được