Được cộng đồng game Việt biết đến lần đầu tiên tại sự kiện ChinaJoy