Mới đây, NPH VNG công bố danh sách hàng loạt acc Crossfire Legends bị BAN