Chính thức Close Beta, tựa game Bàn Long 3D chào làng game Việt bằng