“Một môi trường làm việc chuyên nghiệp” là điều mà Gamota đã, đang và