Quan niệm game Việt không hay là hoàn toàn sai lầm nhé. Với những