Nơi tận cùng của nỗi sợ hãi, Amnesia: The Dark Descent hứa hẹn sẽ