Có lẽ bạn đọc vẫn còn nhớ Nguyễn Chi Hà – cái tên quen