Một tựa game hội tụ đầy đủ cả 3 yếu tố: game thủ thành,