Cuối cùng, game thủ Việt đã có thể tải miễn phí game Alan Wake Việt hóa về để thưởng thức sau 2 năm chờ đợi tác...