Ngày 20/2 vừa qua, Microsoft đã chính thức phát hành phiên bản “Đế Chế mới 4K”