Được phát triển để hoạt động trên nhiều hệ điều hành, tựa game đa