Là hiện hữu của những ý tưởng độc đáo, mới lạ và phá cách,