Không thể phủ nhận sự ra đời của những tựa game Việt thời gian gần đây ngày càng nhiều và chất lượng. Đặc biệt là...